Sirkulasjonssvikt

Som oftest en følgeskade av en skade. Ved sirkulasjonssvikt får organer i kroppen for lite blod.

FOREKOMMER VED
– For lite væske i kroppen: Stort blodtap, ekstrem svetting, diare og oppkast, sykdommer
– Generell utvidelse av blodårene: allergiske reaksjoner, forgiftninger
– Hjertesvikt/Redusert hjerteaktivitet: hjerteinfarkt, sykdommer, forgiftninger

SYMPTOMER
– Bleik og kaldsvett hud, særlig ansikt
– Angst
– Tørst
– Kvalme
– Bevissthetsforstyrrelser
– Bevisstløshet
– Hjertestans

FØRSTEHJELP
– Pasientundersøkelse
– legg pasienten ned, sideleie om bevisstløs eller fare for det.
– ikke gi mat eller drikke
– sideleie
– hold pasienten varm
– snakk med pasienten. Hold ham rolig