Medisinsk nødtelefon 1-1-3

Foto: Krisitan Furuskjeg

Foto: Krisitan Furuskjeg

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Ring fastlegen din i åpningstiden. Selv om fastlegen ikke er på kontoret kan ofte en av de andre legene der hjelpe deg.
 • Kontakt legevakt på tlf 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Hva er medisinsk nødtelefon / AMK?

Ringer du 1-1-3 i Norge kommer du til medisinsk nødtelefon. Sentralen er også kalt AMK som står for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Telefonsamtalen er gratis. Den vil bli koblet til nærmeste nødsentral og du vil raskt oppnå kontakt med helsepersonell. De som svarer telefonen er sykepleiere eller ambulansearbeidere med lang erfaring innen akuttmedisin.

Ringer du fra fast-telefon ser sentralen straks hvor du er. Ringer du fra mobiltelefon eller annet må du fortelle operatøren det. Det er alltid viktig å bekrefte adressen man er på. Befinner man seg på hytte er det ikke sikkert den har en konkret adresse. Da er det viktig å kjenne til gårds/bruksnummer eller å ha en GPS-posisjon på hytten. Lag deg gjerne en nødplakat til hytten. Du finner oppskriften her www.statkart.no (åpnes i nytt vindu)

Det er ikke kun nødsamtaler som besvares her, men nødsamtalene kommer forran alle andre anrop.

Når skal man ringe 1-1-3? Når er det ille nok?
Det finnes ingen soleklar grense. En grei regel er:

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nød-telefon 113.

AMK behandler henvendelser om medisinsk akutt hjelp fra:

 • Publikum som ringer telefonnummer 1-1-3 (en-en-tre)
 • Sykehus, legevakter og sykehjem
 • Samarbeidspartnere som for eksempel brann og politi
 • Leger
 • Andre AMK-sentraler

AMK har også andre oppgaver:

 • Opprettholde beredskap
 • Mottak av ambulansebestilling
 • Koordinere ambulansetransport (akutt,haste og vanlig).
 • Katastrofeberedskap
 • Regionale AMK-oppgaver
 • Forvalter og fordeler sykehusplasser ved øyeblikkelig hjelp og katastrofer etter sykehusenes funksjoner, pasientenes bosted eller besøkadresse etc

Hva slags hjelp kan du få?
Selv om du ringer 113 betyr det ikke alltid at du trenger en ambulanse. Hjelpen gis etter en kvalifisert vurdering av ditt behov og AMKs muligheter.

Muligheter for hjelp er:

 • Ambulanse
 • Luftambulanse (helikopter)
 • Motorsykkelambulanse
 • Støtte til førstehjelp til ambulansen kommer
 • Kontakt med legevakt, fastlege, jordmor, giftinformasjon
 • Formidle kontakt med hjemmesykepleie, hjelp 24, oppsøkende tjenester
 • Forbindelse med politi og brann
 • Formidle kontakt med drosjesentral
 • Rådgivning

Veiledning mens du venter
Hvis du trenger akutt hjelp i form av ambulanse, vil 113-sentralen holde kontakten med deg og veilede deg i forhold til den aktuelle skade/sykdom, mens du venter.

ringe