Hjertestarter

HJERTESTANS

ca. 5000 mennesker får hjertestans årlig i Norge, 2/3 av disse skjer utenfor sykehuset.

 • · Overlevelsen varierer fra 2-20 % (stort sprik i dette tallet fordi det
  avhenger av hvilke typer hjertestans som inkluderes i datainnsamlingen og
  oppfølgingen etterpå).
 • · Inntil 3 ganger så mange overlever med god kvalitet på HLR
  men færre enn halvparten gjør god nok HLR

 

Myte om plutselig hjertestans: ”- Plutselig hjertestans rammer bare eldre mennesker.
De får et kortvarig og pleietrengende liv!”

MEN:

 • Gjennomsnittsalderen er ca. 63 år.
 • 3/4 av de som overlever oppnår samme funksjon som før hjertestansen.
 • De som skrives ut av sykehuset, lever nesten like lenge som
  sammenlignbare pasienter.

Omtrent 3 aktive idrettsutøvere /opptil 35 år) vil få hjertestans hvert år i Norge.

HJERTESTARTER

En hjertestarter gir elektrisk støt til hjertet.

Det er den eneste behandlingen som kan få hjertet i gang igjen ved hjertestans.

Det er en transportabel, batteridrevet maskin, som skal betjenes manuelt.

Hjertestarter kalles også defibrillator.

Den foretar selv en hjerteanalyse og avgjør om det skal gis elektrisk støt.

Gir elektrosjokk ved at brukeren trykker på en knapp.

Gir trinnvis instruksjon til førstehjelperen med tale.

Noen hjertestartere gir deg også veiledning i HLR

Kan ikke feilbetjenes og er lett å bruke

De avgir vanligvis 180 Joule, og kan sjelden lades opp til mer enn 2300 Volt.

koster fra 15.500,-