Førstehjelpslitteratur

Her er noen anbefalte bøker:

Field Guide to Wilderness Medicine

Auerbach, Paul S.; Donner, Howard J.; Weiss, Eric A.wilderness_book

Forlag: Mosby
Språk: Engelsk
Utgitt/Trykket: 2008

Med forbehold om at du leser engelsk er dette en artig bok. Den omfatter nokså mange emner men er godt beskrevet med bilder, illustrasjoner og tekst. Den er rettet mot medisinsk personell men flere har nok utbytte av den.
På ekte amerikansk vis er det beskrevet trinn for trinn behandling for de forskjellige tilstander og skader. Det er lagt vekt på at man må improvisere og hvor man har lite til rådighet.

Anbefales.


Førstehjelp på tur – fjell- og reisemedisinforstehjelp_paa_tur

Fauske, Lena (red); Bruland, Øyvind S. (red); Bernitz, Matti (ill); Hansson, Atle (ill)

Forlag: Fri Flyt AS
Språk: Bokmål
Utgitt/Trykket: 2007

Dette er en fjellets bok, for deg som skal på tur, ekspedisjon eller reise som innebærer friluftsliv. Den forklarer hvordan du kan unngå ulykker og hva du skal gjøre dersom noen blir skadet underveis. Boken beskriver livreddende tiltak men viser også hva man kan gjøre ved mindre skader , slik at turen likevel kan fortsette. Den ser også spesielt på høyde- og reisemedisin.


Førstehjelpforstehjelpsbok

Norsk Førstehjelpsråd

Forlag: Gyldendal undervisning
Språk: Bokmål
Utgitt/Trykket: 2007

Boken inneholder en rekke oppdateringer fra tidligere utgaver, og enkelte gamle prinsipper er fjernet. Den baserer seg på moderne akuttmedisin, og retter oppmerksomheten mot tre grunnleggende spørsmål i forbindelse med førstehjelp: Hva skal du se etter? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre? Boken er beregnet på høgskoler, frivillige organisasjoner og elever på helse- og sosialfag. Med øvelser og oppgaver.


BØKER FOR HELSEPERSONELL

EKG_bokThe Only EKG Book You’ll Ever Need

Malcolm S. Thaler

Forlag: Lippincott Williams and Wilkins
Språk: Engelsk
Utgitt/Trykket: 2009

Dette er faktisk den eneste EKG boken du trenger. Genial. Men på engelsk… Likevel, det meste er lett forståelig selv om man ikke er doktor. Anbefales særlig om du jobber prehospitalt.

Kort omtale fra Nielsen Bookdata
Presents the information clinicians need to use the EKG in everyday practice and interpret hypertrophy and enlargement, arrhythmias, conduction blocks, pre-excitation syndromes, and myocardial infarction. This book is suitable for medical students in ICM courses, house officers, and those directly involved in patient care.


ak_sykepleieAkuttmedisinsk Sykepleie, utenfor sykehus

Knudsen, Øistein, Jr. – Haugen, Jan Erik

Forlag: Gyldendal Akademisk
Språk: Bokmål
Utgitt/Trykket: 2008

En genial bok dersom du jobber prehospitalt. Særlig hvis du er utdannet sykepleier og jobber i ambulanse e.l. Den tar for seg de viktigste emnene og presenterer det med kliniske eksempler, samt trekker ut viktige opplysninger om hva du MÅ kunne og hva du BØR kunne.

Løp og kjøp!

Forslag til bøker som burde stå på listen? send en mail til post@forstehjelp.info