Forgiftninger / bitt / stikk

Mer informasjon finner du på Giftinformasjonens hjemmesider

GJENNOM MUNN

LUT & SYRERetsende

SKADER
– Etseskader i munn, svelg, spiserør og magesekk

SYMPTOMER
– blek, kaldsvett hud
– bevissthetsforstyrrelser
– bevisstløshet
– hevelse i munn, svelg

FØRSTEHJELP
– Ring 113
– rikelig med drikke
– IKKE fremkall brekninger
– Sideleie

PETROLIUMDESTILATER

SKADERgiftig
– avgir gasser som taes opp i lungene
– 1 dl. er dødelig for voksne!

SYMPTOMER
– blek, kaldsvett hud
– bevissthetsforstyrrelser
– bevisstløshet
– kan gi hevelse i munn og svelg

FØRSTEHJELP
– Ring 113
– Gi rikelig med drikke
– IKKE fremkall brekninger
– 1-2 ss matolje
– gi iskrem (kjøler ned væskene, mindre gass)

MEDIKAMENTER & PLANTER

SKADERgiftigplante
– Bedøvende, sløvende, kan føre til hjertestans

SYMPTOMER
– blek, kaldsvett hud
– bevissthetsfortsyrrelser, bevisstløshet
– brekninger, kvalme
– sløvende, berusende

FØRSTEHJELP
– Ring 113
– gi rikelig med drikke!
– Fremkall brekninger
– Hold pasienten våken
– Sideleie
– Se etter «det tause vitnet» (medisiner/planter pasienten har spist)
– Husk å oppgi hvilken plante/medisin pasienten har tatt, til ambulansepersonell / 113

GJENNOM LUNGENE

GASSER
– Maursyre (kvelende gass)royk
– Karbonmonoksid (CO). Luktfri. Binder seg til de røde blodlegemene slik at de ikke kan ta opp O2.
– Karbondioksid (CO2). Luktfri. Gassen fortrenger O2 i rommet.

SYMPTOMER
– blek, kaldsvett hud
– Bevissthetsforstyrrelser, bevisstløshet
– Kvelningsfornemmelse
– Kortpustet
– Åndedrettsstans
– Ved CO, CO2 -forgiftning kan hud bli rød (som solbrent)

FØRSTEHJELP
– Pass på egensikkerhet. Ikke bli utsatt for gassen selv.
– Ring 113
– pasienten må i frisk luft
– pasienten skal bæres
– hold pasienten i ro
– hold pasienten varm
– sideleie
– Hjerte-lungeredning 

GJENNOM HUDEN

FLÅTTBITT

SYMPTOMERflaattpinsett
– rød hud
– ringformet merke rundt bittsted
– Flåtten sitter fortsatt på huden

FØRSTEHJELP
– fjernes før det er gått 24 timer
– bruk flåttpinsett. Fåes på apotek
– Ikke bruk smør, olje eller sprit!
– Kontakt lege om du får et rødlig ringformet utslett eller slapphet, feber, hodepine etter flåttbitt. 

HOGGORMBITT

SYMPTOMERhuggorm
– smerter
– to tettsittende stikksteder
– Barn er særlig utsatt for reaksjoner

FØRSTEHJELP
– hold deg i ro så spres ikke giften i kroppen
– kontakt lege
– smertestillende tabletter
– evt smertestillende salve, feks hydrokortison
– kontakt 113 ved pustebesvær / allergisk reaksjon

VEPSESTIKK

SYMPTOMERveps
– smerter
– rødt merke

FØRSTEHJELP
– ordner seg selv stort sett
– smertestillende tabletter
– evt smertestillende salve, feks hydrokortison
– kontakt 113 ved pustebesvær / allergisk reaksjon