Kontakt

Leirvåg Kompetanse

Leirvåg kompetanse er et enkeltmannsforetak med tilhørighet på sørlandet. Firmaet er eid og drevet av Jens Leirvåg som er sykepleier og ambulansearbeider, og har en pedagogisk utdanning fra høyskolen i Bergen. Han studerer for tiden mastergrad i akuttmedisin i Stavanger. Jens har jobbet ved medisinsk nødtelefon (AMK) og ambulansetjenesten i Helse-Bergen i flere år.

I tillegg til flere akuttmedisinske kurs har Leirvåg en rekke instruktørkurs innenfor førstehjelp. Det finnes ingen nasjonale krav til førstehjelpsinstruktører idag noe som medfører stor variasjon på kvaliteten av instruktører.

Per idag er det opptil dem som selger kurs å godkjenne instruktørene sine, basert på egen opplæring. Noen få spesifikke kursoppsett er definert av Norsk førstehjelpsråd og hvor de stiller krav til at man har instruktørkurs i kursoppsettet.

Leirvåg kompetanse anbefaler på det sterkeste å velge aktører hvor instruktørene har relevant arbeidserfaring  innen akuttmedisin, samt instruktør/pedagogisk utdanning.

Leirvåg Kompetanse holder forskjellige kurs gjennom året og de varierer fra basale hjerte-lungerednignskurs til mer tilrettelagte kurs som feks «Førstehjelp utenfor allfarvei» og hjertestarter-kurs. Ved behov leies det inn ekstra instruktører som da alle jobber til daglig innen akuttmedisin. Leirvåg Kompetanse er svært bevisst på å sikre at instruktørene har faglig tyngde samt erfaring med akutt dårlige pasienter. Og ikke minst er flinke å undervise.

Ettersom Leirvåg Kompetanse er et lite firma, utkonkurreres andre aktører på pris,  tilgjengelighet og fleksibilitet. Vi kan stille på relativt kort varsel, så ta gjerne kontakt på epost eller telefon for mer informasjon.

Leirvåg Kompetanse kommer i din bedrifts lokaler og holder kurs. Dere trenger sitteplasser, gulvplass til øvelsene samt en projektor. Har dere ikke projektor, gi beskjed ved bestilling.

Kontaktinformasjon:
Epost: post@forstehjelp.info
Tlf: 99 38 01 95

firmalogo_ny

Kontaktskjema:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding