Kartreferanse

kartreferanseVed en ulykke i fjellet er det viktig å kunne oppgi en kartreferanse for å bli funnet. Man kan selvfølgelig finne frem til hvor du er ved forklaring, men det er langt mer nøyaktig med kartreferanse. Det enkleste er å lese opp fra en GPS eller mobil, men jeg vil her vise hvordan man finner det manuelt. Det er svært enkelt.

Til turbruk i Norge brukes kartserien M711 og har målestokken 1 : 50 000. Det vil si at 1  cm på kartet er 500 meter i virkeligheten. Ekvidistansen er 20 meter.

Det finnes også en serie som heter fjellkart. Der er målestokken 1 : 100 000 for å få med et større område. Da er 1 cm på kartet  1 km i virkeligheten. Ekvidistansen er da også 20 meter.

Siden er under utvikling…