Før vi kan gi riktig behandling, må vi undersøke og vurdere de skadede. Vi må først behandle dem som trenger livreddende førstehjelp. Det er ikke alltid dem som skriker høyest, som er alvorligst skadet. De som skriker, puster...

  • Sjekke bevissthet
  • Sørge for frie luftveier
  • Sjekke om pasienten puster normalt
  • Er pasienten tørr og varm eller kald og klam?
  • er pasienten bevisstløs men puster normalt? legg pasienten i sideleie nå.
  • Videre kan man sjekke: hode, nakke, brystkasse, rygg, mage, bekkenet, beina og armene for eventuelle skader eller blødninger.Snakk med pasienten
- En snakkende pasient puster. Snakker man i hele setninger er det et godt tegn. Blir setningene oppstykket pga pust, er det et dårlig tegn
- Hvordan er bevissthetstilstanden?
- Er pasienten våken, uklar, søvnig, bevisstløs?
- Har pasienten smerter?
- Kan han bevege armer og bein?

Se nøye på pasienten
- Gir ytre forhold en pekepinn om hva slags skade/sykdom det er?
- Hvordan er pusten, er den normal?
- Hvordan er hudfargen - blålig, blek, klam?
- Har pasienten tegn på ytre skader?

- Blødninger?


Ta på pasienten
- er pasienten tørr og varm eller kald og klam?
- kan ledd beveges uten smerter?

 

HUSK: DEN SISTE SANSEN SOM FORSVINNER ER HØRSELEN!
Tenk på hva du sier når du står med den skadde


Skadede personer bør ikke ligge alene. Hvis det er mulig, skal alle skadede ha kontinuerlig tilsyn. Hvis du må gå vekk fra en skadet person, bør han ligge i sideleie.
Les mer om sideleie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]

 


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info