Det er fort gjort å "miste hodet" på et skadested. Hvordan man reagerer, er svært forskjellig og man vet ikke helt hvordan man reagerer før man har vært i en slik situasjon.

Så hva gjør man på et skadested?

IVARETA EGENSIKKERHET

Tenk på din egen sikkerhet først. Vent gjerne til brannmannskap eller ambulanse kommer dersom du aner fare. Ved eksplosiver som tankbil o.l. må du evakuere folk vekk fra skadestedet. Gi beskjed på 113 om farene!

SIKRE SKADESTEDET 

  • Slå på nødblink på din egen bil
  • Ta på refleksvest før du forlater bilen
  • sett opp varseltrekant (150 m hver vei)
  • slå av strøm
  • slukke brann
  • ta pasient vekk fra faremomenter
  • slå av tenning
  • Håndbrekk
  • bensinlekasje?

FÅ OVERSIKT
hvem er skadet? Hvor mange? Hvem skal vi prioritere?

MELDE I FRA (Tlf: 1-1-3)
Noe av det viktigste du gjør! Tid er en viktig faktor og jo raskere du skaffer hjelp, jo større er sjangsen for å redde liv. Er du usikker på hva du skal gjøre, får du hjelp og råd ved å ringe 1-1-3!

Fortell følgende: HVOR - HVA - HVEM

Hvor: hvor skadestedet er. Vær spesifisert, gjerne også med kommune!

Hva: Hva som er skjedd, hvor mange som er skadet og om noen er fastklemt i bil. Evt andre farer.
Tilstanden til pasienten: er han våken? puster han normalt?

Hvem: Hvem som ringer og hvor man ringer fra (hvilket nummer du ringer fra

VÆR ROLIG, NØYAKTIG OG TYDELIG!!! LES MER OM 1-1-3 HER

GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

å sikre frie luftveier er det første du må gjøre!

Stans blødninger

Forebygg sirkulasjonssvikt - hold pasienten varm

Sideleie på bevisstløse som puster normalt

Hjerte-Lunge-redning ved livløshet

 

VIDEO
Video som demonstrerer hva du gjør på skadestedet:

 


 

 


Les mer om
vegvesenets kampanje

 

 


Ved å ringe 1-1-3 som er medisinsk nødtelefon, kommer du til AMK-sentralen i ditt distrikt. De sender deg nødvendig hjelp og gir deg råd og tips til hva du bør gjøre med den skadde.

Politi og Brannvesen blir også koblet inn i samtalen når du melder trafikkulykke.

Sykepleier på 1-1-3 kommer til å spørre deg en rekke spørsmål om pasienten(e). Sykebil blir sent ut parallellt som samtalen finner sted. Ikke legg på før du får beskjed om det.

 


Hovedregel:
Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nød-telefon 113.

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]

 


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info