Som oftest en følgeskade av en skade. Ved sirkulasjonssvikt får organer i kroppen for lite blod.

FOREKOMMER VED
- For lite væske i kroppen: Stort blodtap, ekstrem svetting, diare og oppkast, sykdommer
- Generell utvidelse av blodårene: allergiske reaksjoner, forgiftninger

- Hjertesvikt/Redusert hjerteaktivitet: hjerteinfarkt, sykdommer, forgiftninger

SYMPTOMER
- Bleik og kaldsvett hud, særlig ansikt
- Angst
- Tørst
- Kvalme
- Bevissthetsforstyrrelser
- Bevisstløshet
- Hjertestans

FØRSTEHJELP
- Pasientundersøkelse
- legg pasienten ned, sideleie om bevisstløs eller fare for det.
- ikke gi mat eller drikke
- sideleie
- hold pasienten varm
- snakk med pasienten. Hold ham rolig

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info