SYMPTOMER
- ingen kontrollert bevegelse eller nedsatt bevegelse
- ingen følelse eller nedsatt følelse
- blå nakke
- smerte fra nakke/rygg

FØRSTEHJELP
- Frie luftveier
- pasientundersøkelse
- varsom transport!
- Spør om eventuell bevegelse eller smerter i beina

Pasient med hjelm

I trafikkulykker er det stor sannsynlighet for nakke og ryggskader. Motorsyklister o.l. kan dermed ha pådratt seg skader i nakken og bevegelse av nakken kan forverre skadene ytterligere. Vi skal derfor være ytterst forsiktig når det er mistanke om nakkeskade.

Er pasienten bevisstløs må hjelmen av for å opprettholde frie luftveier. Det kan også bli aktuelt med HLR noe som er vanskelig når pasienten har hjelm på. Det er viktig å ta hjelmen svært forsiktig av, og det er omdiskutert i fagmiljøet om den i det hele tatt skal taes av.

Man bør gå på kurs for å lære å ta av en hjelm uten å bevege for mye på nakken. Man bør være 2 personer hvor den ene stabiliserer hodet (med eget grep) mens den andre tar av hjelmen.

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info