(veldig bra!)

Lommelegen

Førstehjelpsfolder

NRK - PULS

Video Førstehjelp (engelsk)

KARG - Kontaktutvalget for de alpine fjellredningsgruppene

Norsk Folkehjelp

   

Norsk Luftambulanse

Norsk Fjellmedisinsk Selskap

Norges livredningsselskap

Norsk førstehjelpsråd

Statens helsetilsyn

Ataricon Medical's førstehjelpsbutikk

Kreftforeningen

Giftinformasjonen

Akuttmedisin UIB

Norsk Landsgruppe for
Sykepleiere i Akuttmottak og AMK (NLSA)

Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS)

IKAR-CISA: International Commission for Alpine Rescue

PHTLS Prehospital Trauma Life Support

Hengetraume - Heismontørenes fagforening.

Hengetraume på engelsk

   

Ambulanse - AMPY-Nettavis

Ambulanse Norge


kajakk-kurs i Bergen

   

Breogfjell - Sikkert Friluftsliv

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]

 


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info