idrettsskader

Ved de fleste idrettsskader oppstår det en blødning. Dette gjelder skader i muskulatur, ligamenter, sener eller skjelett.

Målet med førstehjelpen er å begrense blødningen og forebygge/lindre smerter. Da er PRICE-prinsippet et godt utgangspunkt.

P - Protection / Beskyttelse

R - Rest / Hvile

I - Ice / Kuldebehandling

C - Compression / Kompresjonsbehandling

E - Elevation / Elevasjon

 

Beskyttelse / Hvile

Avslutt aktiviteten straks, for å unngå forverring av skaden. Kroppen trenger tid til å reparere seg selv. Man bør hvile i opptil 3-4 dager, samt oppsøke lege.

Kuldebehandling

ispose1 ispose2
VIKTIG MELDING: bildene viser ispose rett på huden. Dette er FYFY siden det kan gi lokale frostskader. Jeg jobber med å få tatt nye bilder. Husk derfor isolasjon mellom ispose og hud, feks bandasje.

Legg på støttebandasje noen runder før du legger på ispose på skadet kroppsdel. Nedkjøling fører til at skadde blodårer trekker seg sammen, og dermed kan det redusere blødningen. Nedkjøling gir også smertelindring. Det er vist i praksis at effekten øker med lengden av nedkjølingen, spesielt det første døgnet. Det er derfor ideelt å ha så lang nedkjøling som mulig. Vær obs på frostskade!

Når man skader mindre kroppsdeler som fingre etc., er det tilstrekkelig med nekjøling i 20- 30 minutter. Større kroppsdeler som ankel, kne, legg og lår bør nedkjøles i minst 1 time. Best effekt får man om nedkjølingen gjentas hver 3. time eller kontinuerlig det første døgnet. Praktiske hjelpemidler til nedkjøling kan være vann, knust is, kjølespray eller kuldepakninger, og lignende.

Kompresjonsbehandling

kompresjon1 kompresjon2

Legg på et elastisk bind og komprimer isposen på det skadede området.

Kompresjonen stanser blødninger fordi trykket medfører at de små, skadde blodårene presses sammen. Trykkbandasjen bør beholdes på i 2-3 døgn. Ved skade på ledd som gir væskeansamling i leddet, bør ikke bandasjen legges for stramt slik at blodstrømmen i området stanser. Skjer dette vil du føle en nummenhet i huden nedenfor bandasjen, krampetendens og økende smerte. Ved disse tilfellene må da bandasjen legges på nytt. Fortsetter plagene, bør lege oppsøkes.

Til trykkbandasje trenger man ca. 2 cm tykk skumgummiplate. Bandasjen skal klippes å stor at skadestedet og nærliggende område dekkes. Hvis det er leddskader klippes det hull ved beinets framspring f .eks kneskjellet. Hensikten er å gi bedre trykk på skadestedet. Over skumgummien surrer man elastisk bind slik at skadestedet og kroppsdelen nedenfor dekkes. Det elastiske bindet legges IKKE sirkulært, men i fiskebensmønster.

Man kan også bruke elastisk tape til kompresjon. Dette gir bedre kompresjon enn med elastisk bind.

Elevasjon / Heving

elevasjon

Hev den skadede kroppsdelen. Blødningen og betennelsesprosessen blir redusert. En skadet arm holdes i fatle. Ved fotskade sitter man med foten på en krakk eller liknende. Elevasjon medfører også at skadestedet holdes i ro. Detter spesielt viktig det første døgnet.

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info