Mer informasjon finner du på Giftinformasjonens hjemmesider

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJENNOM MUNN
 
 

LUT & SYRER

SKADER
- Etseskader i munn, svelg, spiserør og magesekk

SYMPTOMER
- blek, kaldsvett hud
- bevissthetsforstyrrelser
- bevisstløshet
- hevelse i munn, svelg

FØRSTEHJELP
- Ring 113
- rikelig med drikke
- IKKE fremkall brekninger
- SideleiePETROLIUMDESTILATER

SKADER
- avgir gasser som taes opp i lungene
- 1 dl. er dødelig for voksne!

SYMPTOMER
- blek, kaldsvett hud
- bevissthetsforstyrrelser
- bevisstløshet
- kan gi hevelse i munn og svelg

FØRSTEHJELP
- Ring 113
- Gi rikelig med drikke
- IKKE fremkall brekninger
- 1-2 ss matolje
- gi iskrem (kjøler ned væskene, mindre gass)


MEDIKAMENTER & PLANTER

SKADER
- Bedøvende, sløvende, kan føre til hjertestans

SYMPTOMER
- blek, kaldsvett hud
- bevissthetsfortsyrrelser, bevisstløshet
- brekninger, kvalme
- sløvende, berusende

FØRSTEHJELP
- Ring 113
- gi rikelig med drikke!
- Fremkall brekninger
- Hold pasienten våken
- Sideleie
- Se etter "det tause vitnet" (medisiner/planter pasienten har spist)
- Husk å oppgi hvilken plante/medisin pasienten har tatt, til ambulansepersonell / 113

GJENNOM LUNGENE
   
 

GASSER

- Maursyre (kvelende gass)
- Karbonmonoksid (CO). Luktfri. Binder seg til de røde blodlegemene slik at de ikke kan ta opp O2.
- Karbondioksid (CO2). Luktfri. Gassen fortrenger O2 i rommet.

SYMPTOMER
- blek, kaldsvett hud
- Bevissthetsforstyrrelser, bevisstløshet
- Kvelningsfornemmelse
- Kortpustet
- Åndedrettsstans
- Ved CO, CO2 -forgiftning kan hud bli rød (som solbrent)

FØRSTEHJELP
- Pass på egensikkerhet. Ikke bli utsatt for gassen selv.
- Ring 113
- pasienten må i frisk luft
- pasienten skal bæres
- hold pasienten i ro
- hold pasienten varm
- sideleie
- Hjerte-lungeredning

GJENNOM HUDEN

 

 
 

FLÅTTBITT

SYMPTOMER
- rød hud
- ringformet merke rundt bittsted
- Flåtten sitter fortsatt på huden

FØRSTEHJELP
- fjernes før det er gått 24 timer
- bruk flåttpinsett. Fåes på apotek
- Ikke bruk smør, olje eller sprit!
- Kontakt lege om du får et rødlig ringformet utslett eller slapphet, feber, hodepine etter flåttbitt.

 

HOGGORMBITT

SYMPTOMER
- smerter
- to tettsittende stikksteder
- Barn er særlig utsatt for reaksjoner

FØRSTEHJELP
- hold deg i ro så spres ikke giften i kroppen
- kontakt lege
- smertestillende tabletter
- evt smertestillende salve, feks hydrokortison
- kontakt 113 ved pustebesvær / allergisk reaksjon


 


VEPSESTIKK

SYMPTOMER
- smerter
- rødt merke

FØRSTEHJELP
- ordner seg selv stort sett
- smertestillende tabletter
- evt smertestillende salve, feks hydrokortison
- kontakt 113 ved pustebesvær / allergisk reaksjon

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info