Rundt 5-6000 mennesker får hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år.

Ca 5 prosent av disse overlever...

Forskning har visst at overlevelsen kan heves til 15 prosent, noe som betyr mange liv reddet hvert år.

Sjansen for å overleve hjertestans øker betydelig, dersom det raskt settes igang hjerte-lunge-redning.

Studier viser også at kvaliteten på HLR spiller en viktig rolle. En norsk studie viser at antall pasienter utskrevet fra sykehus i live etter hjertestans, var 23 prosent ved god HLR. Ved dårlig HLR var det kun 1 prosent som var utskrevet fra sykehus i live etter hjertestans...

Forskning viser at hjerte-lunge-redning er en ferdighet som må læres og vedlikeholdes. Det anbefales å gå kurs minst 2 ganger i året for å få nødvendig praktisk trening.

Omtrent 3 aktive idrettsutøvere /opptil 35 år) vil få hjertestans hvert år i Norge.

Gjennomsnittsalderen er like over 60 år, men fler og fler unge får det...

Kilde: NRR

hjertestarter

En hjertestarter gir elektrisk støt til hjertet.

Det er den eneste behandlingen som kan få hjertet i gang igjen ved hjertestans.

Det er en transportabel, batteridrevet maskin, som skal betjenes manuelt.

Hjertestarter kalles også defibrillator.

Den foretar selv en hjerteanalyse og avgjør om det skal gis elektrisk støt.

Gir elektrosjokk ved at brukeren trykker på en knapp.

Gir trinnvis instruksjon til førstehjelperen med tale.

Noen hjertestartere gir deg også veiledning i HLR

Kan ikke feilbetjenes og er lett å bruke

koster fra 15.500,-

Kilde: NRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info