Ved brannskader er det hovedsakelig tre forskjellige grader av forbrenning:

1. GRAD

SYMPTOMER
- Rød hud
- Smertefullt

FØRSTEHJELP
- Kjøle ned skadestedet med lunkent vann (minst 20 min). Det er viktig at man øker temperaturen til 15-20° etter hvert.
- Salve kan til nød brukes

2. GRAD

SYMPTOMER
- Rød hud
- Blemmer
- Smertefullt

FØRSTEHJELP
- Kjøle ned skadestedet med lunkent vann (minst 20 min).
- våte kalde omslag
- Salve skal IKKE brukes!

3. GRAD

SYMPTOMER
- rød hud
- blemmer
- forkulling
- smertefullt
- åpne sår
- svært ekkelt

FØRSTEHJELP
- Kjøle ned skadestedet med lunkent vann (minst 20 min).
- våte kalde omslag
- Dekke til med sterilt eller rent tøy
- Raskt til lege!
- Salve o.l. skal IKKE brukes


ELEKTRISKE SKADER 

SYMPTOMER
- lite sår ved inngang, stort ved utgang
- sprengskader ved ledd o.l. Sprengt innenfra

FØRSTEHJELP
- Ikke nærme deg personen før du har slått av strømkilde
- Kjøle ned skadestedet med lunkent vann (minst 20 min).
- Evt. hjertekompresjon

9 prosentregelen

Når man skal beregne brannskade på en person regner man ut fra 9% regelen som er slik dere ser i figuren. Det skilles mellom voksne og barn.


Brannskader større enn 10% er som oftest alvorlige
Brannskader større enn 50% er som oftest dødlige

men ingen regel uten unntak...

 

-


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info