Bevisstløshet er en livstruende tilstand fordi man ikke er i stand til å opprettholde frie luftveier selv. Man kan dermed bli kvalt dersom man feks blir bevisstløs mens man sover. Dette høres kanskje rart ut, men å være bevisstløs er altså ikke det samme som at man sover. Slik at det skal ikke mye til for å redde liv ved bevisstløse - frie luftveier er stikkordet.

NOEN ÅRSAKER
- For lite oksygen til hjernen
- For lite blod til hjernen
- Hjernerystelse
- For lav kroppstemperatur
- Diabetes
- Forgiftning / Rus


GRADER AV BEVISSTHET

1. Våken
2. Våken men uklar
3. Bevisstløs, reagerer på tiltale og smerte
4. Bevisstløs, reagerer ikke på tiltale men på smerte
5. Bevisstløs, reagerer ikke på tiltale eller smerte

FØRSTEHJELP
- Sjekk graden av bevisstløshet med rop, forsiktigristing evt. kniping
- Dersom ingen respons: SØRG for frie luftveier
- Sjekk om pusten er normal

- Om den er det, legg pasienten i sideleie og hold personen varm
- RING 1-1-3

- IKKE GI DRIKKE DERSOM BEVISSTLØS ELLER VESENTLIG REDUSERT BEVISSTHET

 

ALLE SOM ER BEVISSTLØSE OG PUSTER NORMALT (ETTER 1 min)
- SKAL I SIDELEIE
Les mer

 

 

 

 

 


Sørg for frie luftveier

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info