Ringer du 1-1-3 i Norge kommer du til medisinsk nødtelefon. Den er også kalt AMK som står for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Telefonsamtalen er gratis. Telefonsamtalen din vil bli koblet til nærmeste nødsentral og du vil raskt oppnå kontakt med helsepersonell. De som svarer telefonen er helsepersonell med lang erfaring innen akuttmedisin.

Ringer du fra fast-telefon ser vi straks hvor du er. Ringer du fra mobiltelefon eller IP må du fortelle oss det.


Foto: K.Furuskjeg - AMK Bergen

Det er ikke kun nødsamtaler som besvares her, men nødsamtalene kommer forran alle andre anrop.

Når skal man ringe 1-1-3?

Når er det ille nok? Det finnes ingen soleklar grense. En grei regel er:

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nød-telefon 113.

AMK behandler henvendelser om medisinsk akutt hjelp fra:
- Publikum som ringer telefonnummer 1-1-3 (en-en-tre)
- Sykehus, legevakter og sykehjem
- Samarbeidspartnere som for eksempel brann og politi
- Leger
- Andre AMK-sentraler

AMK har også andre oppgaver:
- Opprettholde beredskap
- Mottak av ambulansebestilling
- Koordinere ambulansetransport (akutt,haste og vanlig).
- Katastrofeberedskap
- Regionale AMK-oppgaver
- Forvalter og fordeler sykehusplasser ved øyeblikkelig hjelp og katastrofer etter sykehusenes funksjoner, pasientenes bosted eller besøkadresse etc

Hva slags hjelp kan du få?
Selv om du ringer 113 betyr det ikke alltid at du trenger en ambulanse. Hjelpen gis etter en kvalifisert vurdering av ditt behov og våre muligheter.

Muligheter for hjelp er:
- Ambulanse
- Luftambulanse (helikopter)
- Motorsykkelambulanse
- Støtte til førstehjelp til ambulansen kommer
- Kontakt med legevakt, fastlege, jordmor, giftinformasjon
- Formidle kontakt med hjemmesykepleie, hjelp 24, oppsøkende tjenester
- Forbindelse med politi og brann
- Formidle kontakt med drosjesentral
- Rådgivning

Veiledning mens du venter
Hvis du trenger akutt hjelp i form av ambulanse, vil 113-sentralen holde kontakten med deg og veilede deg i forhold til den aktuelle skade/sykdom, mens du venter.

VIDEO
Her ser du en video om hvordan det er å ringe til 1-1-3:


Når du ringer 1-1-3 fortell følgende: hvor-hva-hvem

Hvor?
113-sentralen må vite nøyaktig hvor den syke eller skadde befinner seg for å kunne sende hjelp.

Ringer du fra en fast installert telefon vil det gi nøyaktig sted i kartet vårt. Internettelefon (IP) kan gi feil adresse.
Alle gater har et navn eller nummer.
Alle hus har en adresse eller gård- eller bruksnummer.

Hvilken kommune er du i?
Hva er nærmeste tettsted?
Hvor er siste kjente sted?
Kan ambulansen kjøre helt frem?

Om du ikke vet hvor du er, må vi i fellesskap forsøke å finne deg om du er skadd og alene.

Hva?
Hva har skjedd? 113-sentralen trenger å vite hva som har skjedd.

Ulykke
Sykdom
Vold
Forgiftning
Overdose
Selvmord
Annet

Hvem?
Presenter deg og fortell om det er deg det gjelder, om du er publikum, pårørende kollega eller nabo.

Videre utspørring
Den medisinske telefonoperatøren vil spørre deg ut om pasientens tilstand.

Er pasienten bevisst og lar seg vekke?
Puster pasienten normalt?
Har pasienten smerter?
Hva ser du?
Hvor lenge har tilstanden vart?

Annet helse-personell på 113-sentralen vil iverksette nødvendige tiltak for å hjelpe deg, feks ambulanse. Den du snakker med vil holde kontakten med deg og gi deg råd.


 

[Ønsker du å bruke tekst eller bilder som publiseres på denne siden ta kontakt på post@forstehjelp.info]


FØRSTEHJELPSKURS  - LEIRVÅG KOMPETANSE - post@forstehjelp.info - www.forstehjelp.info