Bruddskader

femur1SIKRE BRUDDTEGN

 • Åpent brudd
 • Unaturlig retning
 • Forkortet kroppsdel

USIKRE BRUDDTEGN

 • Smerter
 • Hevelse
 • Nedsatt bevegelse 

Generell førstehjelp – Spjelking
Bruddstedet må gjøres ubevegelig slik at leddet ovenfor og nedenfor bruddstedet ikke kan bøyes.
Gode spjelkematerialer er spadeskaft, skistaver, et liggeunderlag

Hovedsaklig 2 typer brudd:

 • Lukket brudd
 • Åpent brudd

 Lukket brudd

lukketbrudd

SYMPTOMER

 • Feilstillinger, arm/bein er vinklet, vridd, forkortet
 • Knirke-/gnisselyder ved bevegelse
 • Nedsatt funksjon
 • Indre blødninger
 • Store hevelser, store smerter

 

 FØRSTEHJELP Ved lukket brudd:

 • Hold bruddstedet i ro
 • Spjelking
 • Forebygg sirkulasjonssvikt, ved å heve ekstremiteter
 • Skaff legehjelp 

 Åpent brudd

apentbruddSYMPTOMER

 • Det er kutt/sår i huden – over bruddstedet
 • Det kan stikke beinsplinter opp
 • Feilstillinger, arm/bein er vinklet, vridd, forkortet
 • Store smerter
 • Blødninger og hevelser
 • Nedsatt funksjon

 

FØRSTEHJELP Ved åpent brudd:

 • Dekk til og stans blødningen
 • Hold såret rent
 • Spjelking
 • Forebygg sirkulasjonssvikt
 • Skaff legehjelp