Barn – Sykdommer og skader

Forebygging er sikreste vei for å unngå skader på barn.

 plaster1

Les mer om forebygging av skader hos barn her

RING 1-1-3 dersom:

 • Barnet ditt mister bevisstheten og ikke våkner etter noen minutter
 • Barnet ikke puster
 • Barnet går i kramper
 • Alvorlige brudd (større bein)
 • Alvorlige brannskader
 • Store hodeskader
 • Store etseskader
 • Barnet ditt er bitt av huggorm og virker tydelig påvirket
 • Store kutt og sårskader
 • Barnet har fått i seg tabletter eller andre giftige stoffer og virker påvirket av det(alternativt er giftinformasjonen tlf 22 59 13 00 eller www.giftinfo.no)
 • Barnet har et fremmedlegeme i halsen
 • Hvis barnet er bitt av et insekt (feks veps) og får symptomer og blir dårlig
 • Tegn på hjernehinnebetennelse (nakkestivhet, feber, hodepine, lyssky, utslett som ikke forsvinner når man et presser et glass mot huden)
 • En rekke andre tilstander skal man oppsøke fastlege eller legevakt med fremfor å ringe 1-1-3. Flere sykehus i landet har også kveldspoliklinikk tilknyttet barneavdelingen hvor man kan komme å få barnet undersøkt.

 barn2

Er du usikker er dette noen tilstander det kan være greit å kontakte helsevesenet på:

 • barnet har hatt feber i mer enn 3 dager (over 38 grader) eller feberen har gått ned og stiger så plutselig kraftig.
 • feberkramper (trenger ikke være direkte kramper)
 • barnet har nedsatt bevissthet og har lavere kroppstemperatur enn 35 grader
 • lette brudd
 • barnet kaster opp over mange timer, faller i bevissthet og har innsunkne øyne og nedsunken fontanell (toppen av hodet)
 • sår eller skader der det ikke hjelper med plaster
 • dersom barnet er svimmel, kvalm og har hodepine.
 • kaster opp og har smerter i høyre side av magen
 • fremmedlegemer i øre, nese eller øye som du ikke får fjernet selv
 • dersom spebarnet ikke tar til seg næring en hel dag og virker redusert

Helsestasjonen kan også kontaktes. Har barnet tydelige tegn på barnesykdom, oppkast/diare eller hjernehinnebetennelse unngå å ta dem med til helsestasjon. Da unngår du å smitte andre barn.