Drukning / nærdrukning / dykkerulykke

kort om definisjoner:

Drukning er når pasienten dør umiddelbart eller i løpet av 24 timer etter kvelning i vann

Nærdrukning kalles det når pasienten overlever minst ett døgn etter gjennoppliving pga kvelning i vann.

Våt-drukning: vanligst drukning. Vann kommer i lungene.

Tørr-drukning: vann kommer ikke ned i lungene. Luftveiene lukker seg straks man kommer under vann og en krampetrekning i svelget gjør at strupelokket lukker luftrøret. Dette finner sted ved ca 20% av alle drukninger.

 FØRSTEHJELP VED DRUKNINGlivboye

 • Varsle 113
 • Merk deg ulykkesstedet
 • Tenk på egensikkerhet
 • Redd personen opp fra vannet hvis mulig
 • Start livreddende førstehjelp

Dersom pasienten puster normalt

 • Legg den forulykkede i sideleie
 • Overvåk til hjelp kommer
 • Forebygg nedkjøling

Dersom pasienten er livløs start HLR med 30:2

 DYKKERULYKKE OG FØRSTEHJELP

Trykkfallsyke kan oppstå dersom man har en for rask eller ukontrollert oppstigning pga utstyrsfeil eller panikk.

Risikofaktorer kan være redusert almenntilstand, utelatt dekompresjon (sikkerhetsstopp), maksimal utnyttelse av tabell, gjentatte dykk samme dag, ugunstig dykkerprofil med mye opp og ned, tidligere hatt trykkfallssyke, fysisk slitsomt dykk, kaldt vann, alder over 45 år, mangelfull opplæring og flyreiser eller opphold i høyfjellet kort tid etter dykk.

Symptomer:
– Trøtthet, hodepine, svimmelhet, ustø og redusert koordinasjon, redusert bevisthet, kramper, kvalme og oppkast, smerter i store ledd, hudkløe og utslett.

Førstehjelp:

 • Ro
 • Behagelig leie
 • Rikelig drikke, men unngå kaffe, te og alkohol
 • 100% O2 på maske
 • Gies kontinuerlig uten avbrudd
  – 12-15 l/min hvis free-flow
 • RING 1-1-3